Доставка до дома

Доставка до дома

  

            

 

Доставки до дома 

 

Общи yсловия

 

  1. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА на стока, закупена от магазините на HomeMax, не се отнася за онлайн поръчки:
  • В рамките на града: при покупка на едрогабаритна стока на стойност над 200 лв. с ДДС на един касов бон/фактура, както и с общо тегло до 2 т, доставката ѝ в рамките на града е безплатна, по утвърден график за доставки за всеки магазин.
  • Извън рамките на града: заплаща се 2 лв./км с ДДС от изхода на града до адреса на клиента. 
  • Не важи за закупена стока с отстъпка и/или стока на Разпродажба.

  1. ПЛАТЕНА ДОСТАВКА на стока, закупена от HomeMax: 

Услуга

Град

Цена

В рамките на града до 2 тона

София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас

25 лв.

В рамките на града до 2 тона 

Русе и Плевен 

20 лв. 

Извън града до 2 тона на км в едната посока

София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе и Плевен 

 2 лв.

Експресна доставка до 2 тона в рамките на града

 София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе и Плевен

50% допълнително 

Доставка в точен час

 София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе и Плевен

100% допълнително 

До 2 тона-Гюргево

Русе

250 лв.

До 2 тона-Букурещ

Русе

350 лв.

Цените за доставка са с ДДС.

 

Условия за доставка:

 

1. Доставки се извършват от понеделник до събота в периода 09:00-18:00 часа, съгласно предварително уговорен с клиента ден и часови диапазон, които се уточняват в магазина при извършване на покупката.
2. До посочения от клиента адрес за доставка следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, разтоварване на стоката.
3. Стоките се предават и получават на/от товарния отсек на превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в т.2. В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки.
4. Получаването на стоките се извършва след представяне на документ за самоличност, покупен документ (фактура или касова бележка) и подписване на документ удостоверяващ приемо-предаването.
5. Рекламации за явни и транспортни дефекти се приемат само на място при доставката на стоките.
6. Клиентът заплаща повторен транспорт при грешни данни от заявката, или ако не бъде намерен на посочения адрес до 20 минути след обаждането. Клиентът ще бъде информиран със SMS.
7. Във всички случаи на неоснователен отказ за получаване на доставени стоки клиентът дължи заплащане на цената на транспорта в двете посоки. В този случай получаването се извършва от магазина, от който са закупени стоките в срок до 2 календарни дни, считано от датата на отказа за получаване.
8. При забава за получаване в срок от повече от 14 дни от датата на покупката на стоката, HomeMax има право да начислява магазинаж за съхранение на всяка една стока в размер на 5 лв./ден с ДДС.

 

    Условията за доставка в различните градове можете да изтеглите от тук:

    София Враждебна - ДОСТАВКА ДО ДОМА

    София Люлин - ДОСТАВКА ДО ДОМА

    Пловдив - ДОСТАВКА ДО ДОМА

    Варна - ДОСТАВКА ДО ДОМА

    Бургас - ДОСТАВКА ДО ДОМА

    Стара Загора - ДОСТАВКА ДО ДОМА

    Плевен - ДОСТАВКА ДО ДОМА

    Русе - ДОСТАВКА ДО ДОМА