намери твоя HOMEMAX координатор електронен магазин (9.00-18.00 часа): 0882 820 410 / eshop@home-max.bg национален телефон: 0800 150 80  
   

„Грабни ваучер за 5 лева на всеки 50 лева“

„Грабни ваучер за 5 лева на всеки 50 лева“

Официални правила на „Грабни ваучер за 5 лв. на всеки 50 лева, похарчени при НАС!“

6.11.2018 г.

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Организатор на „Грабни ваучер за 5 лева на всеки 50 лева“ („Промоцията“) е Баумакс България ООД, гр. София, бул. Владимир Вазов №83 („Организатор“).
2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията (наречени тук по-долу „Официални правила“). 
3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на интернет адрес: https://www.home-max.bg/tiding/51-grabni-vaucher-za-5-leva-na-vseki-50-leva.html
4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: https://www.home-max.bg/tiding/51-grabni-vaucher-za-5-leva-na-vseki-50-leva.html
5. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Промоцията, трябва да бъдат отправяни към Организатора на тел.: 0800 15080 и info_bg@home-max.bg.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията се организира и провежда на територията на магазините ХоумМакс в София, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе, Пловдив.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Продължителността на Промоцията е от четвъртък, 8-ми ноември 2018 г., до 20 часа във вторник - 27-ми ноември 2018 г. включително.

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Промоцията е отворена за участие на всички физически и юридически лица, съгласно Общите правила. 
2. В Промоцията нямат право да участват лица, притежаващи карти за лоялност или корпоративни карти.
3. С участието си, участниците декларират, че имат право да участват в тази Промоция. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Промоция.

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Всеки желаещ да участва в Промоцията трябва да посети https://www.home-max.bg/tiding/51-grabni-vaucher-za-5-leva-na-vseki-50-leva.html и да се запознае с официалните правила.
2. Участникът получава Ваучер за 5 лева на всеки 50 лева, похарчени в магазин на ХаумМакс. Ваучерът е част от касовия бон.
3. За покупка под 50 лева не се полага Ваучер.
4. Промоцията не се отнася за продукти, които са с намалена цена спрямо редовната. В случай на комбинирана покупка, стойността на артикули с намалена цена не се начислява в сумата, която се отнася към издаване на Ваучера.
5. Всеки участник има право на неограничен брой участия, стига да отговаря на Официалните правила.
6. Ваучерът може да бъде използван в периода 28.11. – 31.12.2018 г. в магазините на ХоумМакс. След този срок той е невалиден.
7. Ваучерът не се осребрява и не се връща остатък до номиналната му стойност.
8. Загубен и повреден Ваучер не се възстановява.
9. Ваучерът не може да бъде комбиниран с други отстъпки, талони и клиентски карти.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Участникът получава Ваучер за 5 лева на всеки 50 лева, похарчени в магазин на ХoумМакс. Ваучерът е част от касовия бон. Пример: за 50 лв. – ваучер за 5 лева, за 70 лева – ваучер за 5 лева, за 100 лв. – ваучер за 10 лева.
2. Един участник може да участва неограничен брой пъти в рамките на Промоцията.

РАЗДЕЛ 7.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ

1. Всеки участник, на който се полага Ваучер, трябва да го получи на същия ден, час и място, където пазарува. 
2. Всеки участник има право да получи неограничен брой Ваучери в рамките на целия период на провеждане на Промоцията от 08.11.2018 г. до 27.11.2018 г.
3. Организаторът си запазва правото да не вземат предвид коментари, които счита за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприема никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. 
4. Всички решения на участника са окончателни и не подлежат на обжалване.
5. Организаторът не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
6. Организаторът не носи отговорност в случай че участник загуби или увреди предоставения Ваучер. Дубликат не се издава.

РАЗДЕЛ 8.

ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в рамките на Промоцията.
2. Участниците нямат право на участие след крайния срок. 
3. Организаторът няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникнат след изтичането на срока на Промоцията.

РАЗДЕЛ 9.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

1. Не се допуска размяна на Ваучера за пари.

РАЗДЕЛ 10.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 11.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 12.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията в интернет страницата на адрес: https://www.home-max.bg/tiding/51-grabni-vaucher-za-5-leva-na-vseki-50-leva.html
2. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

ХоумМакс

Сайтът използва „бисквитки“ („кукита“), за да ти предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Прочети още
Съгласен съм